Workshop med Skolord

En workshop då vi arbetar med den öppna digitala resursen Skolord. Vi jobbar med att förbättra resursen och lägga till fler översättningar.

Inbjudan kommer i augusti. Vi har framförallt behov av modersmålslärare som kan bidra med översättningar.

Datum: 
2019-10-03 9:00 - 15:00
Plats: 
Transformum, Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Modersmålslärare och andra med motsvarande kunskaper, som kan översätta ämnesord.

Anmälan

Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Tobias Berger
Telefon: 
070-0010558