Workshop med Skolord

Välkommen till en workshop där vi arbetar med att utveckla den fria resursen Skolord. 

Vill du vara med och bidra med fler översättningar i Skolord – resursen för flerspråkiga elever, studiehandledare och lärare? Du som behärskar ett annat språk än svenska är hjärtligt välkommen. Vi träffas på Karlstads universitet, arbetar tillsammans och vi bjuder på fika och lunch.

Tanken med Skolord är att elever ska kunna använda alla sina språk i skolan och inte behöva vänta tills de kan svenska perfekt för att kunna ta till sig undervisningen.

Skolord består av listor med de viktigaste orden och begreppen i olika ämnen och vad de heter på olika språk. Ämneslärare har sammanställt begreppen på svenska och modersmålslärare arbetar med att översätta dem. Och vi behöver din hjälp för att översätta listorna till fler språk.

Vi har även behov av ämneslärare som skulle kunna arbeta med att sammanställa begrepp i de ämnen som inte finns ännu i Skolord: Matematik, svenska, svenska som andraspråk, bild, musik, engelska och slöjd.

Här kan du se hur resursen Skolord fungerar: www.skolord.se

Du som deltar står för din resa och arbetstid, vi står för lunch och fika. Ta med en dator att arbeta på.

Hoppas vi ses!

Tobias Berger, Pedagog Värmland
Helena Martinsson, Karlstads kommun
Monica Evermark, RUC Karlstads universitet

 


Så här ser resursen Skolord ut.

Datum: 
2019-10-03 9:00 - 15:00
Plats: 
Transformum, Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Modersmålslärare och andra med motsvarande kunskaper, som kan översätta ämnesord. Även ämneslärare i ämnen som inte finns ännu i Skolord: Matematik, svenska, svenska som andraspråk, bild, musik, engelska och slöjd.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-09-26
Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri. Vi bjuder på lunch och fika.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Tobias Berger
Telefon: 
070-0010558