Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog

Den 30 november - 1 december arrangerar Vetenskapsrådet och dess Utbildningsvetenskapliga kommitté i samverkan med Karlstads universitet årets Resultatdialog. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra som är intresserade av utbildningsfrågor som till exempel lärarutbildare, lärarstuderande, lärare och skolledare.

Lärare och elever i ljust klassrum
Foto: Maria Obed

Under konferensen presenteras resultat från ett 30-tal avslutade VR-projekt samt åtta lokala projekt vid Karlstads universitet. Dessutom presenteras ett antal aktuella doktorandprojekt i en posterutställning. Inbjuden talare är Fritiof Sahlström, professor i pedagogik vid Åbo Akademi i Vasa som föreläser på temat ”Sammanhållna skolor i en distribuerad tid? Nordiska klassrum som mötesplats för uppkopplad socialitet och undervisning med förväntningar på likvärdighet”.

Programmet bjuder på 12 sessioner i olika tematiska spår med varierande teman som till exempel forskning om digitalisering, lärarutbildning, specialpedagogik, ämnesdidaktik och mycket annat. Deltagarna bjuds in till dialog om till exempel färdighetsprov till musiklärarutbildningar, användning av digitala teknologier i svensk gymnasieskola, surf-plattor som didaktiska verktyg för personer med utvecklingsstörning, mobila förskolor eller lärarrekrytering i en förändrad skolmarknad. Samtliga sessioner leds av ledamöter ur Vetenskapsrådets Utbildningsvetenskapliga kommitté.  

Konferensen pågår från kl. 13.00 tisdag den 30 november till kl. 13.30 onsdag den 1 december, och är kostnadsfri för alla deltagare! På kvällen den 30 november bjuds på körsång, mingel och en lite annorlunda jultallrik på KCCC. 

Ta tillfället i akt att lyssna till många spännande projekt och att träffa och prata mer med forskare om deras resultat! 

Varmt välkommen önskar arrangörsgruppen vid Karlstads universitet, Annica Löfdahl Hultman, Marie Nilsberth, Niklas Gericke och Maria Lennartsdotter.

Datum: 
2021-11-30 13:00 - 2021-12-01 13:30
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad

Anmälan

Du kan inte komma utan att vara anmäld! (men det går bra att delta i en av dagarna om du inte har möjlighet båda dagarna). Deltagarantalet är begränsat till max 300 deltagare, och det är först till kvarn som gäller.

Sista anmälningsdag: 
2021-10-30
Kostnad: 
Konferensen är kostnadsfri