Vad kan man göra för att minska hormonstörande kemikalier i barns vardag - föreläsningar och paneldebatt

Lagstiftningens utformning lämnar mycket kvar att önska för den som vill undvika potentiellt skadliga kemikalier och dessa brister lägger en stor del av ansvaret för att undvika dessa kemikalier på individen själv. I denna föreläsning och paneldebatt diskuterar vi bland annat konsumenters roll och möjligheter, både i det individuella och i det samhälleliga perspektivet. Vi berör bla. konsumentmaktens potential och brister samt hur man kan använda mer eller mindre enkla verktyg så som miljömärkningar, Internationella kemikaliesekretariatets SIN-lista (Substitute It Now) och EUs så kallade kandidatlista. Vilka insatser har gjorts i Värmland för att minska exponering för hormonstörande kemikalier i barns vardag? Och vilka evidensbaserade råd kan vi ge rörande hormonstörande kemikalier i varor eller produkter?

Det här är en av Karlstads universitets öppna föreläsningar.

Datum: 
2017-03-22 16:00 - 19:00
Plats: 
Värmlands museum
Sandgrundsudden
65108 Karlstad
Målgrupp: 
Öppet för alla intresserade

Anmälan

Om du är intresserad av att läsa hela kursen, och samtidigt få högskolepoäng, måste du anmäla dig till kursen via länken nedan. Annars är det ingen föranmälan.

Kostnad: 
Utan kostnad

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Malin Knutz
Telefon: 
054-700 2534