Utvecklingsprogram för skolutvecklare

I samråd med Värmlands skolchefer har uppdragsutbildningen (Karlstads universitets uppdrags AB) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) utformat en fortbildningsinsats för personal med ett utökat utvecklingsansvar.

Utvecklingsprogrammet för skolutvecklare innehåller tre fördjupningskurser om vardera 5 hp där Institutionen för pedagogiska studier, uppdragsutbildningen och Rektorsutbildningen har samarbetat kring utformningen av kursernas innehåll. Till dessa tre fördjupningskurser kan deltagaren välja att även delta i den professionssatsning som Rektorsutbildningen och RUC har tagit initiativet till. Det handlar om ett antal lärdagar kring processen att leda och organisera för skolframgång.

Professionssatsningen hos RUC Värmland ger åtta lärledarträffar och till dessa kan respektive kommun köpa platser till fördjupningskurser i form av uppdragsutbildningar som vardera omfattar 5 högskolepoäng.

Fördjupningskurser hos uppdragsutbildningen

Cirkelillustration med tre kurser om skolutveckling

Datum: 
2021-01-11 9:00
Målgrupp: 
Personal med mandat för skolutveckling, till exempel förstelärare och pedagoger med särskilt pedagogiskt ansvar.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2021-01-11
Kostnad: 
7 800 SEK exkl. moms per deltagare. Obligatorisk litteratur ingår i kurspriset.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Pia Sundgren Storm, Karlstads universitet
Telefon: 
0724-547 760