Utbildning – Nya ögon för inkluderande utemiljö

Barn– och ungdomsförvaltningen i Karlstad presenterar återigen en unik utbildning tillsammans med chefsåklagaren för riksåklagarmyndigheten i västra Sverige, Magnus Bolin, Emma Crawley med lång erfarenhet av utemiljöutveckling och Landskapsarkitekten Helle Nebelong. Syftet med utbildningen är att du som deltagare efter denna tvådagarsfortbildning ska gå hem med en känsla av trygghet i frågor om barns utemiljö samt få argument och ögon för hur utemiljön kan bidra till skolutveckling, en rikare lek och en grönare, hälsosammare och mer inkluderande stad.

Mer info och program för utbildningen

Genom ett samarbetsprojekt mellan forskare, kommunala förvaltningar, högre myndigheter och sakkunniga skapades verktyget Utemiljövärde under 2016. Verktyget är idag digitaliserat och nytt är att det även innehåller ett bygglovsrådgivande verktyg. Barnkonventionen, analysverktygen tillsammans med ett juridisk grundperspektiv ligger som grund för utbildningen och delmomenten.

elever bygger och leker vid träd

Datum: 
2018-08-27 8:30 - 2018-08-28 16:15
Plats: 
Innovation Park, Karlstad
Sommargatan 101A
656 37 Karlstad
Målgrupp: 
Utbildningen passar dig som på något sätt har ansvar för utemiljöer där barn leker och lär.

Anmälan

Skicka ett tomt epost till torbjorn.wrange@karlstad.se så får du tillbaka en länk till anmälan. Döp ämnesrubriken till ”Nya ögon”.

Sista anmälningsdag: 
2018-06-19
Kostnad: 
1600 kr interna deltagande (Karlstads kommun), övriga 3200 kr.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Torbjörn Wrange
Telefon: 
+46700010558