Språket & livet - en dag om språk, demokrati och hälsa

Värmland läser är ett projekt som drivs av Region Värmland med stöd av Statens Kulturråd. Den 29 oktober bjuder vi in till en inspirationsdag med näring och samtal om varför tillgången till ett rikt språk är centralt för demokrati, folkhälsa och social hållbarhet. Bland gästföreläsarna finns Emma Leijnse som är skol- och utbildningsreporter på sydsvenskan och författare till Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen.

Texten Språket och livet och bild på Emma Leijnse, en av föreläsarna

Du kommer att få veta mer om:

• hur konsten att värna demokrati och social hållbarhet kan hänga samman med medskapande dialog

• vilka kopplingar som finns mellan läsning, språk och folkhälsa

• språkets roll för delaktigheten i samhället

Dessutom får du möjlighet att knyta nya kontakter och prata med andra om vad dagens tema kan innebära i din egen kontext och i andras. 

Läs mer i bifogad fil.

Välkommen!

Datum: 
2019-10-29 9:00 - 16:00
Målgrupp: 
Du som har möjlighet att påverka vardagen för barn, unga och unga vuxna. Den här dagen är för dig! Du arbetar t ex på ett studieförbund, fackförbund, i en skola, på en myndighet, i en frivilligorganisation, i en kommun, i Region Värmland, på ett bibliotek, har hand om ledning eller kompetensförsörjning inom ett företag eller verkar i lokal eller regional politik

Anmälan

Länk till anmälan finns i inbjudan.

Sista anmälningsdag: 
2019-10-15
Kostnad: 
Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Åsa Ranung