Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv – universitetskurs

Vill du som lärare fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läsutveckling?

Karlstads universitet med körsbärsblom i förgrunden

Vårterminen 2020 startar två nya kurser som behandlar språk-, skriv- och läslärande ur inkluderande perspektiv på Karlstads universitet. Det här är kurserna för dig som vill ha kunskap om, och verktyg för, att hantera och samtidigt utnyttja det komplexa i din klassrumspraktik. Kurserna har som mål att ge ingående kunskaper som gör att du som lärare kan arbeta för att förebygga, identifiera och undanröja hinder i elevernas skriftspråksutveckling så att svårigheter inte uppstår.

Kurserna vänder sig till lärare som vill fördjupa sina kunskaper om undervisning och lärande med fokus på hur inkluderande literacypraktiker kan utformas och iscensättas. De är upplagda så att teoretiska kunskaper kopplas till praktiken och på så sätt blir användbara för dig som lärare i undervisningspraktiken.

Hur läraren utformar lärmiljön och arrangerar lärsituationer för utvecklande skriftspråkande har visat sig vara särskilt betydelsefullt för elever i behov av stöd (Forsling, 2017; Tjernberg, 2013).

Observera att kurserna även är öppna att söka för dig som inte har lärarutbildning men har 30 hp sociologi eller psykologi på G2F-nivå.

Kurserna ges på avancerad nivå omfattande 7,5 hp vardera. Kom ihåg att söka båda kurserna samtidigt!

Karin Forsling och Catharina Tjernberg, kursledare

Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv I 7,5 hp

Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv II 7,5 hp

Datum: 
2020-01-20 8:00

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Karin Forsling
Telefon: 
054 700 1273