SMEER-dagen

SMEER-dagen 31 oktober 2017 är en endagskonferens som i år främst riktar sig till lärare i naturvetenskap, matematik och teknik inom grundskolans senare del och gymnasieskolan. Dagen arrangeras i år i regi av SMEER i samarbete med Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID) och Regionalt utvecklingscentrum (RUC). Syftet med dagen är att presentera en del av den ämnesdidaktiska forskningen som bedrivs vid Karlstads universitet inom de naturvetenskapliga ämnena, matematik och teknik.

Dagen är avgiftsfri och inkluderar fika och lunch!

Datum: 
2017-10-31 8:30 - 15:30
Målgrupp: 
Lärare i matematik, naturämnen och teknik i grundskolans senare del och gymnasiet

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2017-10-25
Kostnad: 
Inga kostnader

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Torodd Lunde
Telefon: 
0547002142