Rymden och kriminalteknik – boka in din klass

Kunskapsgatan är en oändlig gata där kunskapen ständigt utvecklas. Därför är Kunskapsgatans symbol ett möbiusband. Höstens veckor på Kunskapsgatan blir vecka 39 och vecka 47.

Kunskapsgatan vill bli ett science center för hela Värmland och syftet är att inspirera ungas intresse för teknik - och naturvetenskap. Aktiviteterna kopplas till aktuell forskning och varieras efter teman i samverkan med skolor.

Sedan Kunskapsgatan öppnade hösten 2011 har vi haft cirka 11 000 besökare! Det är glädjande att intresset att besöka oss är så stort. Vi har numera sex olika teman. Under 2017 satsar vi särskilt på våra populära teman om Rymden och Kriminalteknik.

På temat "Kriminalteknik för nybörjare" får eleverna möta en brottsplats där en stöld har skett. De får öva sig i hur man tar upp fingeravtryck och sedan samla in olika ledtrådar som finns på platsen.

Med hjälp av ett dataspel ska eleverna sedan med logiska slutsatser komma fram till vem som är den skyldige. Temat handlar mycket om logik och att dra slutsatser samt hur man gör en systematisk undersökning.

Följande dagar, program och tider är bokningsbara hösten 2018.

Vecka 39

Måndag 12.00-14.00 RYMDEN. BOKAT

Tisdag 9.30-11.30 eller 12.30-14.30 RYMDEN.

Onsdag  9.30-11.30 eller 12.30-14.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE.

Torsdag 9.30-11.30 eller 12.30-14.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE.

Fredag 9.30-11.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE.

Vecka 47:

Måndag 12.00-14.00 RYMDEN. BOKAT

Tisdag 9.30-11.30 eller 12.30-14.30 RYMDEN.

Onsdag  9.30-11.30 eller 12.30-14.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE.

Torsdag 9.30-11.30 eller 12.30-14.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE. BOKAT

Fredag 9.30-11.30 KRIMINALTEKNIK FÖR NYBÖRJARE.

Välkomna!

Datum: 
2018-11-19 12:00 - 2018-11-23 11:30
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
65188 Karlstad

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Susanne Walan
Telefon: 
054-700 10 00