RUCs professionssatsning – Nyfiken på utveckling av digitalisering i förskolan

Hösten 2021 – våren 2022 planerar vi att genomföra RUCs professionssatsning med fokus på utveckling av arbetet med digitalisering i förskolan. Satsningen innebär att du som deltar får ta del av föreläsningar av såväl forskare som yrkesverksamma som delar med sig av sina erfarenheter.

Tre barn i gula västar är utomhus med träd i bakgrunden och fotograferar av en qrkod med en ipad
Foto: Janni Karlsson

Upplägget i denna satsning skiljer sig från tidigare satsningar inom RUC då vi prövar en ny modell för fortbildning.

Samtliga träffar utom den sista som äger rum i april 2022 kommer att ske digitalt. Träffarna kommer att vara sex stycken till antalet och genomföras i form av halvdagar förutom den sjätte träffen som blir en heldag. Under de första fem träffarna kommer vi att ha samma program som presenteras på tisdagsförmiddagar och torsdagseftermiddagar. Du väljer vilken dag du vill delta. En skillnad blir dock att föreläsningen på torsdagen kommer att vara inspelad och inte live. Oavsett dag kommer programmet att ledas av Susanne Walan som är projektledare. Susanne är universitetslektor i biologi och även projektledare för Teknikerjakten vid Karlstads universitet.

Deltagarna i satsningen kommer att bli indelade i lärgrupper som mellan träffarna testar aktiviteterna på egen hand eller tillsammans med barn i sina förskolegrupper. Lärgrupperna träffas digitalt mellan föreläsningsträffarna för att diskutera och dela med sig av idéer och tankar i form av positiva erfarenheter och eventuella utmaningar. Utgångspunkten kan vara pedagogernas planering, genomförande och/eller utvärdering av aktiviteter med digitala inslag. Vi önskar att lärgrupperna också ska dela med sig av sina reflektioner genom att skriva blogginlägg på Pedagog Värmland. Vi kommer att gå igenom på första träffen hur detta kan göras. Syftet är att dela med sig till andra pedagoger om hur man har arbetat med digitalisering.

Datum: 
2021-10-05 9:00
Målgrupp: 
Du som arbetar i förskolan som förskollärare. Projektansvariga rektorer/förskolechefer är välkomna att delta vid första och sista träffen.

Anmälan

Kostnad: 
Avgift för utbildningen är 2500 kr per deltagare från RUCs samverkanskommuner. För övriga deltagare gäller 4000 kr i avgift. Avgiften faktureras under hösten 2021.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Susanne Walan