RUC:s professionssatsning 2020-2021 – läsundervisning

Svensklärare i åk 4–9 inbjuds nu tillsammans med sina rektorer till kompetensutveckling i RUC:s regi med fokus på utveckling av skolans läsundervisning. Satsningen utgör ett kombinerat forsknings-och utvecklingsprojekt i samarbete mellan skolhuvudmännen i Värmlandsregionen och Karlstads universitet.

Syftet med satsningen är att stärka svensklärares förmåga att identifiera undervisningskvaliteter och att ge konstruktiv återkoppling till varandra på genomförda lektioner. Fokusområde för satsningen är arbete med texter i klassrummet för att fördjupa elevers läsförståelse.

Stege lutad mot bokhyllor i ett bibliotek

Kunskap från 300 filmade lektioner

Satsningen kallar vi Linking Instruction and Student Achievement – Profesional Learning Observations of Teaching, förkortat LISA-PLOT. Det heter den därför att den bygger vidare på de kunskaper som samlats i forskningsprojektet LISA, i vilket vi videofilmat och analyserat nära trehundra lektioner i både svenska och matematik för att identifiera just kvalitetsfaktorer i undervisningen. LISA och LISA-PLOT ingår också i ett omfattande nordiskt samarbete, där vi tillsammans med forskarkollegor från de övriga nordiska länderna använder videomaterial för att stötta lärare i att utveckla sin undervisning.

LISA-PLOT startar onsdagen den 8 januari 2020 och pågår till och med slutet av april 2021. Det är en långsiktig satsning som bygger på insikten att komplicerade saker som utvecklad undervisning behöver tid.

Datum: 
2020-01-20 9:00
Målgrupp: 
Svensklärare i åk 4-9 och rektorer.

Anmälan

Rektor anmäler de lärare som ska vara med från respektive skola. Du kan anmäla en eller flera lärgrupper och det ska också finnas en lärledare till varje grupp. Vill du anmäla flera än en lärgrupp får du klicka på anmälningslänken flera gånger och fylla i den för varje grupp.

Sista anmälningsdag: 
2019-11-10
Kostnad: 
Omkostnadsavgift för utbildningen är 3100 kr per deltagande lärare från RUC:s samverkanskommuner. Den låga avgiften är möjlig tack vare RUCavtalet mellan samverkanskommuner och Karlstads universitet. För övriga deltagare gäller 4500 kr i avgift.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Anna Hidén, RUC
Telefon: 
054 700 15 40