Professionssatsning – Att organisera för skolframgång

Behovet av att kunna kartlägga och tydliggöra förskolans/skolans förbättringsbehov är av stor vikt för verksamhetens utvecklingskapacitet. Att leda förbättringsarbete i den egna organisationen är inte alltid självklart och enkelt. Verksamheter är i en ständig förändring och behöver ha kompetensen att både leda processer och veta hur detta arbete görs över tid. Nu startar vi en ny professionssatsning som är framtagen i dialogsamtal med RUC:s samverkanskommuner.

Upplägg och innehåll

Processledare för satsningen är Anette Forssten Seiser och Monica Evermark. Vi kommer att arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och med ett forskningsbaserat innehåll. Fokus handlar om att undersöka den egna skolans förbättringskapacitet, det vill säga förbättringshistoria, förbättringsfaser, förbättringsroller och infrastruktur.

Upplägget för denna satsning är att fyra träffar till viss del blir digitala och fyra träffar blir fysiska närträffar vid Kau. Vid de fysiska närträffarna har vi externa forskare med (se program nedan). På de övriga fyra digitala träffarna kommer deltagarna att träffas över närliggande kommungränser exempelvis vid ett lärcentra eller i någon av deltagarkommunerna. Kontakten med Kau blir digital vid dessa träffar.

För att få till bra gruppsammansättningar tar vi först in en intresseanmälan för att kunna skapa kommungrupper som angränsar till varandra. Vi hoppas med detta upplägg att fler kan delta då det eventuellt blir lite kortare resväg för deltagarna och att vi kan starta upp satsningen i det rådande läget.

Datum och innehåll på närträffarna

17/9 Förbättringshistoria (kommungrupper)

14/10 Analys av förbättringshistoria (kommungrupper)

19/11 Åsa Söderström föreläser om skolans förbättringskapacitet (Karlstads universitet)

28/1-2021 Analys av ett pågående skolförbättringsarbete (kommungrupper)

9/3-2021 Karin Rönneman  föreläser om  hur skolans vetenskapliga grund kan stärkas med hjälp av mellanledare och aktionsforskning (Karlstads universitet)

28/4-2021 Ulf Blossing föreläser om hur skolor kan organisera för framgång (Karlstads universitet)

21/9-2021 Gemensamma slutsatser och lärdomar (kommungrupper)

11/11-2021 Spridning (Karlstads universitet)

Datum: 
2020-09-17 9:00 - 2021-11-11 16:00
Målgrupp: 
Förskollärare, fritidspedagoger och lärare från grundskola till och med vuxenutbildning.

Anmälan

Kostnad: 
Omkostnadsavgift för utbildningen är 4500kr per deltagande lärare från RUC:s samverkanskommuner. Den låga avgiften är möjlig tack vare avtalet om RUC mellan samverkanskommuner och Karlstads universitet. För övriga deltagare gäller 6500 kr i avgift.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Anette Forssten Seiser, projektledare