Nyfiken på förskola och skola 7,5 hp

Är du nyfiken på att arbeta inom förskola/skola? Eller arbetar du redan inom skolans värld och vill prova på universitetsstudier inom pedagogiskt arbete, lärarens huvudområde?

Nu finns ett unikt tillfälle att läsa en fristående distanskurs på Karlstads universitet som innehåller teoretiska studier inom pedagogiskt arbete och samtidigt ger dig inblick i förskolan/skolans praktiska verksamhet.

I kursen behandlas:

  • Förskollärares och lärares uppdrag utifrån de nationella styrdokument som uppdraget vilar på
  • Professionellt förhållningssätt och bemötande i olika former av kommunikation i förskola och skola
  • Hur planering samt genomförande av undervisning kan utföras utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför
  • Kunskap om grundläggande teorier om konflikthantering och grupprocesser
  • En förskola och skola för alla

I kursen ingår fältstudier på förskola eller skola.

Karlstads universitet logo

Datum: 
2021-01-25 9:00

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Sofie Buskqvist