Nätverksträff för modersmålslärare

Nätverket samordnas av RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Karlstads universitet.

Program:

08.30-09.00 Kaffe och registrering

09.00-09.30 Monica Evermark hälsar välkommen, Tobias Berger från Pedagog Värmland berättar om Skolord.se och Maria Dahlberg presenterar föreläsningen och dagen.

09.30-12.00 Föreläsning med Gudrun Svensson

Gudrun Svensson är lektor i svenska som andraspråk vid Linnéuniversitetet. Hon har lång erfarenhet av andraspråksundervisning inom olika områden från gymnasium till lärarutbildning. Som lärare och forskare har Gudrun aktivt följt utvecklingen inom den svenska skolan från enspråkighet som norm mot ett mer flerspråkigt perspektiv. Med sin forskning har hon banat väg för ett nytt paradigm – transspråkande. I sin föreläsning påtalar hon vikten av att använda elevernas alla språkliga resurser i undervisningen, och guidar oss genom grundläggande internationell forskning till en praktik utformad efter svenska förhållanden.

porträtt Gudrun Svensson
Gudrun Svensson, lektor i svenska som andraspråk

12.00-13.15 Lunch på egen hand

13.15-13.30 Introduktion till eftermiddagen

13.30-15.00 Dialogcafé ( i Solsta inn)

15.00-15.30 Reflektion och avslut

Datum: 
2019-06-05 8:30 - 15:30
Plats: 
Lagerlöfsalen, 1A 305, Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
65188 Karlstad
Målgrupp: 
Modersmålslärare

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-05-22
Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri för dig som arbetar i någon av RUCs avtalskommuner men alla behöver anmäla sitt deltagande. Samverkanskommuner är värmlandskommunerna samt Åmål och Degerfors. För övriga deltagare tar vi en avgift med 500kr.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Anna Hidén, RUC
Telefon: 
054-700 15 40