Naturvetenskap och teknik i förskolan och F-3 - Från Vintergatan till små barns stigar

RUC startar ny kompetensutveckling 2017-2018
Från Vintergatan till små barns stigar – naturvetenskap och teknik i förskolan och F-3

Utbildningen syftar till att personal i förskolan och F-3 ska mötas, utbyta erfarenheter och ta del av forskning. Innehållet kommer att vara av både teoretisk och praktisk karaktär med förankring i aktuell forskning. Syftet är också att deltagare ska få tillfälle att utveckla och fördjupa sin egen kunskap och förståelse för olika pedagogiska verktyg som man kan använda för att stimulera barns lärande i naturvetenskapliga ämnen och teknik.  

Kompetensutvecklingen kommer att ha ett fokus på de olika pedagogiska verktygen utifrån olika perspektiv; vilka verktyg finns, hur man kan använda dessa och varför ska man använda dem. Exempel på pedagogiska verktyg som kommer att diskuteras är sagor, berättelser, drama, digitala verktyg som surfplattor och robotar.  

Deltagarnas reflektioner i lärgrupper kommer utgöra en viktig del av kompetensutvecklingen, exempelvis kring hur man som pedagog kan bidra med relevans, helhet och sammanhang till sina barn/elever. Reflektionerna kan också bidra till att du som pedagog får en ökad medvetenhet om olika verktyg och framför allt bidra till kunskap om varför man använder dem. Seminariedagarna med inbjudna föreläsare kommer i huvudsak att ha ett didaktiskt innehåll inom ämnesområdena naturvetenskap och teknik.

 

Från Vintergatan till små barn stigar får stöd från Teknikerjakten, som är ett projekt med stöd från Ljungbergsfonden i syfte att öka unga människors intresse för teknik- och naturvetenskap.  

  

Tidsplan

Kompetensutvecklingen startar den 16:e maj 2017 och pågår till april 2018. Vid sju tillfällen samlas de deltagande pedagogerna till seminariedagar vid Karlstads universitet för att ta del av ny forskning.

 

Utbildningens upplägg i korthet:

– En seminariedag (heldag) vid Karlstads universitet 16e maj 2017

– Tre seminaridagar (heldag) vid Karlstads universitet hösten 2017

– Tre seminariedagar (heldag) vid Karlstads universitet våren 2018

– Lärträffar och aktiviteter tillsammans med kolleger i den egna kommunen mellan seminariedagarna.

– 3-5 träffar under 2017-2018 vid Karlstads universitet för lärledare och rektorer med ett första tillfälle 5 april 2017 kl. 13.00-15.00

 

Projektledare:

Projektledaren leder arbetet under året och är den som även samlar lärledare och rektorer till träffar för utbyte och successiv utvärdering. Susanne Walan, lärare vid Karlstads universitet med mångårig erfarenhet av förskollärar- och lärarutbildning såväl på grundnivå som inom kompetensutveckling. Hon disputerade i maj 2016 med en avhandling som handlade om undersökningsbaserat lärande i grundskolans tidiga år. Avhandlingen handlade också om betydelsen av att sätta naturvetenskap i ett sammanhang som är relevant för eleverna.

 För frågor och ytterligare information vänd er till RUC,

administratör Helena Larsson helena.larsson@kau.se 054 700 15 40 eller

föreståndare Monica Evermark 054 700 19 87

 

Välkomna med anmälan!

Se bifogad fil för ytterligare information

Datum: 
2017-05-16 13:00
Målgrupp: 
Personal i förskola och F-3.

Anmälan

Anmälan är fortfarande öppen. Välkommen med er anmälan snarast!

Från varje kommun bjuds in:

‒ en eller flera rektorer/förskolechefer som är ansvarig/a för satsningen

‒ en eller flera lärgrupper om cirka 7 deltagare/grupp. Grupper kan vara mindre.

‒ en lärledare per lärgrupp

 

 

Sista anmälningsdag: 
2017-02-24
Kostnad: 
2200 kr för deltagare från RUCs samverkanskommuner

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Helena Larsson
Telefon: 
054-7001540