MIK-eftermiddag 22 feb för skola och bibliotek

flicka framför dator och bok

MIK - medie-och informationskunnighet 

Region Värmland satsar nu på en tre-årig föreläsningsserie för att stärka medie- och informationskunnigheten i Värmland. Utbildningsdagarna är fristående från varandra. Vi inleder med en introduktion kring medielandskapet. Statens medieråd och MIK- akademin ger inspiration under eftermiddagen om hur du inom skola och bibliotek kan arbeta med MIK.

Hur ser barns och ungas medievanor och kompetens ut?

Hur läser och tolkar vi världen?

Hur kommunicerar vi i samhället? 

Datum: 
2017-02-22 13:00 - 17:00
Målgrupp: 
Skol-och bibliotekspersonal

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2017-02-01
Kostnad: 
300 ex moms

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Kjerstin Persdotter
Telefon: 
054 701 1082