Lektionsdesign – föreläsning

Föreläsare: Helena Wallberg (gymnasielärare engelska och franska, fil.mag. i specialpedagogik).

Begreppet lektionsdesign sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll och uppgifter kopplade till kursplanen.

Föreläsningen genomförs digitalt via Zoom.

Datum: 
2020-12-08 9:00
Målgrupp: 
Lärare inom grundskolan.

Anmälan

Kostnad: 
Kostnaden för dagen är 500 kr för deltagare från våra samverkanskommuner och 1000 kr om du inte är verksam i samverkanskommun eller om du har en huvudman i friskoleverksamhet.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Anna Hidén, RUC
E-post: 
Telefon: 
054-700 15 40