Läsklyftan – en dag om språk, jämlikhet och empowerment

Datum: 
2019-06-18 8:30
Plats: 
Karlstad CCC
TAGE ERLANDERGATAN 8 A-F
65224 Karlstad
Målgrupp: 
Du arbetar t.ex. på ett studieförbund, fackförbund, i en skola, på en myndighet, i en frivilligorganisation, i en kommun, i Region Värmland, på ett bibliotek, har hand om ledning eller kompetensförsörjning inom ett företag eller verkar i lokal eller regional poliktik.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-05-31
Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri och innefattar lunch och fika. Du debiteras med 450 kr om du inte kommer sedan du anmält dig.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Åsa Ranung
Telefon: 
072-2189296