Kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

I höst erbjuder ämnet svenska som andraspråk tillsammans med lärarutbildningen vid Karlstads universitet en kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever. Kursen vänder sig till blivande och yrkesverksamma lärare i alla ämnen inom grund– och gymnasieskolan som vill utveckla sin kunskap om gynnsamma arbetssätt för flerspråkiga elever.

Kursen ges på distans över hela terminen, d.v.s. kvartsfart under vecka 35-03. Behörighetskrav: Minst 120 hp avklarade inom lärarutbildningen eller motsvarande. Kursen ges på distans men har en examinerande närträff på Karlstads universitet.

logotyp karlstads universitet – en sol

Datum: 
2019-08-26 8:00

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Josefin Rönnqvist