Karriärlärare – förstelärare och lektor

Välkommen till en konferens som ska stärka förstelärare och lektorer i yrkesrollen så att de kan skapa sin egen arena för lärande, samt vara en naturlig del i skolans utveckling. Vi vill också inspirera och bidra till ett gemensamt lärande. Lärarförbundet arrangerar.

skylt med texten Tillsammans blir vi starkare

Kursledare

Lotta Rajamäki och Torbjörn Strömberg, Lärarförbundet

Gäster

Marie Tanner, docent i pedagogiskt arbete. Pågående forskningsprojekt: Nya literacypraktiker bland gymnasielever i de smarta telefonernas tidevarv. Undervisningsstrategiers betydelse för elevers kunskapsutveckling, LISA Sweden.

Christina Olin-Scheller, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete. Ledare för forskargruppen ROSE. 2016-2018 bedrev Olin-Scheller forskning i två VR-finansierade projekt, Uppkopplade klassrum och Fortbildning på Facebook. Hon sitter bland annat med i styrelsen för Svensklärarföreningen och i redaktionskommittén för tidskriften ForskUL (Forskning för undervisning och lärande).

Ledighet/tjänstledighet

Eftersom kursen till övervägande del är att betrakta som egen kompetensutveckling förutsätter förbundet att deltagande kan ske i tjänsten. Kom överens med din närmaste chef om detta.

Program

09.30 Start med kaffe

10.00 Vem har makten över skolan?

Lärstilar, Big Five, lågaffektivt bemötande, entreprenöriellt lärande, etc. Pedagogik eller modeflugor, hur förhåller sig skolvärldens beslutsfattare till detta?

11.15 Förstelärare berättar om sitt uppdrag

12.00 Lunch

13.00 Marie och Christina berättar om sin forskning på temat "Utmaningar och möjligheter i det uppkopplade klassrummet". Föreläsningen handlar om hur olika typer av digitala resurser, från skolans inköpta datorer till elevers egna mobiltelefoner, förändrar klassrummet som plats för lärande och undervisningen och på vilket sätt det förändrar förutsättningarna för lärarens yrkesroll.

14.45 Kaffe

15.00 Ämnesdiskussion och erfarenhetsutbyte, vi lär av varandra!

16.00 Avslut

Välkommen!

Datum: 
2019-05-09 9:30 - 16:00
Plats: 
City konferenscenter Örebro
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Målgrupp: 
Förstelärare och lektor – medlem eller ej spelar ingen roll.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-04-29
Kostnad: 
Lärarförbundet står för konferenskostnaden.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Lotta Rajamäki
Telefon: 
054-20 35 96, 070-840 03 52