Inbjudan Fritidshemspedagogik start maj 2017

RUC bjuder in till kompetensutveckling

Fritidshemspedagogik 2017-2018 

Utbildningen syftar till att verksamma inom fritidshem skall mötas, utbyta erfarenheter, ta del av forskning och pröva i den egna verksamheten/undervisningen. Olika förutsättningar för fritidshemspedagogikens genomförande kommer belysas och knyter an till lärandet hos såväl elever som personal. Utifrån de föreläsningar som ges är syftet att ge möjlighet att tänka, reflektera och kritiskt diskutera olika aspekter av fritidshemmets uppdrag och den verksamhet/undervisning som bedrivs där. Innebörder och betydelser av begrepp som undervisning, utbildning, lärande, pedagogik och omsorg kommer att problematiseras och diskuteras.  

I utbildningen får deltagarna ta del av forskning inom området och relatera denna till den egna verksamheten/undervisningen. Utbildningen riktar sig till ledning och verksamma i fritidshem.   

Innehåll:

Torsdag 4 maj: Pedagogik och omsorg i fritidspedagogers uppdrag och praktiska arbete Maria Hjalmarsson, docent pedagogiskt arbete, Karlstads universitet:

Tisdag 19 september: Systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem
Karin Lager, lektor, Göteborgs universitet:

Fredag 20 oktober:  Värdepedagogik
Robert Thornberg, professor i pedagogik, Linköpings universitet.

Tisdag 28 november:  Barn med migrationsbakgrund på en mindre ort
Birgitta Ljung Egeland, lektor i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

2018

Torsdag 1 februari: Elevers sociala relationer på fritidshem.
Helene Elvstrand, lektor, Linköpings universitet 

Tisdag 6 mars: Normaliseringsprocesser- och praktiker
Anette Hellman, lektor i pedagogik, Göteborgs universitet

April (datum inte klart) Att arbeta mot rasism i skolan
Emma Arnback och Jan Jämte, Örebro universitet

Mellan seminarieträffarna  möts deltagarna i lärgrupperna i den egna kommunen. Lärledarna sammankallar sin lärgrupp i den egna kommunen till en träff efter varje seminariedag och sammanställer gruppens diskussioner. Lärledarna förbereds för sittuppdrag genom träffar med projektledaren vid Karlstads universitet. Lärledare och rektorer bjuds in till en första träff under mars/april 2017

Projektledare Fritidshemspedagogik
Maria Hjalmarsson, lektor och docent i pedagogiskt arbete, Karlstads universitet

Information
För frågor och ytterligare information vänd er till Helena Larsson helena.larsson@kau.se 
054 700 15 40  eller Monica Evermark monica.evermark@kau.se  054 700 19 87.
RUC, Regionalt utvecklingscentrum för skola och förskola vid Karlstads universitet

Datum: 
2017-05-04 9:00
Målgrupp: 
All personal som arbetar inom fritidshem

Anmälan

Från varje kommun  inbjuds:

  •  en rektor ansvarig för satsningen

  • lärledare (en lärledare per lärgrupp)

  • en lärgrupp om 4-7 personer. Flera lärgupper kan anmälas 

Anmälan av önskat antal grupper och namn på projektansvarig rektor görs senast 19 december 2016.
(Deltagarnas namn anmäls senare)

Omkostnadsavgift för utbildningen är 2100 kr per deltagare från RUC:s samverkanskommuner. Den låga avgiften är möjlig tack vare avtalet om RUC mellan samverkanskommuner och Karlstads universitet. För övriga deltagare gäller annan avgift.  Faktureras hösten 2017. Fika ingår vid varje seminarieträff.

Sista anmälningsdag: 
2017-01-27
Kostnad: 
2100 kr för deltagare från RUCs samverkanskommuner

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Helena Larsson
Telefon: 
054-7001540