Handleda vidare

Nu är det hög tid om man vill anmäla sig till nästa läsårs "Handleda vidare" som Skolverket, RUC och SOL i Värmland arrangerar tillsammans. 

Handleda vidare består av en heldag under hösten 2020 och en under våren 2021 där du som deltar får lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande samt föreläsningar inom språk-, läs- och skrivdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare.

Målgruppen för "Handleda vidare" är: 
Lärare, förstelärare och lektorer som:

– tidigare har haft ansvar för att leda ämnesdidaktiska diskussioner i språk-, läs- och skrivutveckling 
– eller varit handledare i Läslyftet. 

För att få ta del av träffarna ska du i anmälan intyga att du kommer att leda kollegialt lärande inom språk-, läs- och skrivutveckling under läsåret 2020/21. 

Datumen för oss i Karlstad är: 
8 okt 2020
24 mars 2021

Datum: 
2020-10-08 8:00
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2020-05-24