Fritidshemmet och barnkonventionen – två utbildningsdagar

** FRAMFLYTTAD, STARTAR 22 SEPTEMBER **

RUC, Regionalt uvecklingscentrum, bjuder in till två dagar under läsåret för personal som verkar i fritidshemsverksamheten.

barnkonventionens logo, vit silhuett av en vuxen som lyfter ett barn framför sig, i en jordglob med lagerblad runtom

Innehållet för dagarna kommer att fokusera på verksamheten i fritidshemmet och på vilket sätt man kan arbeta med barnkonventionen samt kapitel 4 i Lgr 11. Till vår hjälp har vi två föreläsare: Helene Elvstrand (universitetslektor Linköpings universitet) och Jonas Wallman, (fritidspedagog från Norrköping som skrivit boken ”Fritidspedagogiskt lärande”).

Dagarna kommer att bestå av föreläsningar samt vad vi kallar för dialogcafé där fokus är att bearbeta föreläsningen samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Därefter gör vi ett gemensamt avslut.

Den 22 september träffar ni Helene Elfstrand och temat för dagen är ”Fritidspedagogers hela uppdrag och hur det kopplas till barnkonventionen, om barns delaktighet och framtidens fritidshem”.

Den 2 december är det Jonas Wallman som ni träffar och temat denna dag är ”Kapitel 4 i Lgr11 – Fritidshemmet med koppling till barnkonventionen”.

Program för dagarna

09.00 – 09.30 Kaffe och registrering

09.30 - 10.00 Introduktion och spaning

10.00 - 12.00 Föreläsning

12.00 - 13.00 Lunch (på egen hand)

13.00 - 14.00 Frågor till föreläsare

14.00 – 15.30 Dialogcafé i mindre grupper (Solsta inn)

15.30 - 16.00 Gemensam reflektion utifrån gruppernas samtal.

Datum: 
2020-09-22 9:00 - 16:00
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Personal i fritidshemmet.

Anmälan

Kostnad: 
Kostnaden för dagarna är 500 kr för deltagare från våra avtalskommuner och 1000 kr om du inte är verksam i en avtalskommun eller har en huvudman i friskoleverksamhet. Anmälan sker till båda dagarna samtidigt.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Monica Evermark, RUC vid Karlstads universitet
Telefon: 
054-700 1987