Förstelärarkonferens

Lärarförbundet bjuder in till Förstelärarkonferens på Regionkontoret i Karlstad, Östra Torggatan 2 C, kl. 09:30-16:00

Tillsammans vill vi stärka förstelärare och lektorer i yrkesrollen så att de kan skapa sin egen arena för lärande, samt vara en naturlig del i skolans utveckling. Vi vill också inspirera och bidra till ett gemensamt lärande.

Gäster: Ami Cooper, Universitetsadjunkt vid Karlstad Universitet och programledare i Pedagogiskt arbete, presenterar sin doktorsavhandling ”Skolan som demokratiprojekt”. I många demokratiska samhällen har skolan ett ansvar att förbereda unga människor för sin roll som demokratiska medborgare. En vanlig utgångspunkt tas i att utbildning om, genom och för demokrati är avgörande för demokratins fortlevnad. 

Robert Gustafson - Internationell sekreterare på Lärarförbundet, lyfter frågan om hur vi som lärare gemensamt kan arbeta demokratiskt för att främja lärarnas intressen och bidrar till att uppnå utbildning av god kvalitet för alla på såväl nationell som internationell nivå.

Alicia Eriksson – Speciallärare och förstelärare i Karlskoga, utbildare hos Lärarfortbildning, ledamot i Lärarstiftelsen och Nordiska förbundet för specialpedagogik. Kommer att berätta engagerat om sitt arbete med att likställa språkutvecklingen och öka likvärdigheten i kommunen.

Välkommen med din anmälan senast 24 november, se länk.

Datum: 
2019-12-03 9:30 - 16:00
Målgrupp: 
Förstelärare

Anmälan

Anmäl via Lärarförbundets webbsida, är du inte medlem kan du enkelt skapa ett gratiskonto på webben så att du kan genomföra din anmälan.

Sista anmälningsdag: 
2019-11-24
Kostnad: 
Lärarförbundet står för kostnaden för dagkonferensen. Eftersom kursen till övervägande del är att betrakta som egen kompetensutveckling förutsätter förbundet att deltagande kan ske i tjänsten. Kom överens med din närmaste chef om detta.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Daniella Helliker
Telefon: 
054-203594