Föreläsning med Ross Greene om Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning.

Detta är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Föreläsare: Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

Datum: 
2018-08-15 8:00 - 15:00
Plats: 
Karlstad Congress Culture Centre
Tage Erlandergatan 8
65220 Karlstad

Anmälan

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post.

Sista anmälningsdag: 
2018-08-06
Kostnad: 
1800 kr exkl. moms per person. Lunch och fika fm och em ingår.

Kontaktuppgifter

Telefon: 
08-410 441 28