Erfarenhetsutbyte om undervisning i fritidshem

I slutet av 2017 arrangerade RUC ett tillfälle för professionsutvecklande samtal för pedagoger/lärare i fritidshem, om fritidshemmets förtydligade kunskaps- och undervisningsuppdrag. En slutsats som drogs var att uppdraget inte riktigt hade fått genomslag i den pedagogiska praktiken och att det finns ett stort behov av att även fortsättningsvis utbyta erfarenheter.

Nu erbjuds ett nytt tillfälle för erfarenhetsutbyte av undervisning i fritidshem. Upplägget omfattar två delar:

  1. På egen hand ta del av en podd där forskarna Maria Hjalmarsson, Birgitta Ljung Egeland och Peter Carlman berättar om ett pågående aktionsforskningsprojekt, vars syfte är att förstå och utveckla kunskap i fritidshem. Utgångspunkt tas i det i läroplanen utpekade centrala innehållet lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse.
    Lyssna på podden här
  2. Delta i ett professionsutvecklande samtal och utbyta erfarenheter av att undervisa i fritidshem.

Podden finns tillgänglig på Pedagog Värmland under vecka 44. Att ha lyssnat på podden är en förutsättning för att delta i det professionsutvecklande samtalet, som äger rum digitalt.

Två tillfällen finns att utbyta erfarenheter, för att möjliggöra deltagande för så många som möjligt:

  • Tisdag 9 november kl. 08.30-11.00
  • Tisdag 16 november kl. 08.30-11.00

Det professionsutvecklande samtalet kommer att dokumenteras digitalt och bilda underlag för fortsatta forskningsstudier. Deltagande vid samtalet innebär ett samtycke att bidra till den forskningsgrundade kunskapen om undervisning i fritidshem. Resultaten kommer att presenteras på konferenser och i vetenskapliga publikationer, men även vara viktiga för att forskningsgrunda grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem som kommer att starta höstterminen 2022 vid Karlstads universitet. I samband med det professionsutvecklande samtalet, kommer också kort information att ges om programmet. Arbetet med att ansöka om examensrätt för att utbilda lärare med inriktning mot fritidshem och som sedan beviljades, initierades som ett resultat av att skolhuvudmännen i regionen under lång tid har uttryckt ett stort behov av en lärarutbildning med en sådan inriktning.

Varmt välkomna!

Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete

Datum: 
2021-11-09 8:30 - 11:00

Anmälan

Kostnad: 
Utan kostnad

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Maria Hjalmarsson, professor i pedagogiskt arbete