Dopning, maskulinitet och våld i nära relationer

Länsgruppen mot dopning bjuder in till en konferens som belyser och fokuserar på att fördjupa kunskapen om och konsekvenserna av steroidmissbruk samt belyser kopplingen till stereotypa maskulinitetsnormer och våld i nära relation. Länsgruppen mot dopning består av representanter från Landstinget, Polisen, Länsstyrelsen, Karlstad och Torsby kommun samt Värmlandsidrotten.

Minst 30 000 svenskar dopar sig regelbundet, vilket är tre gånger mer än man tidigare trott. Ytterligare 10 000 dopar sig då och då. AAS, anabola androgena steroider medför ökad risk för våldsbrott och impulsiva vredesutbrott – den som missbrukar förändras både fysiskt, psykiskt och socialt. Närstående kan bli utsatta för aggressionsutbrott, svartsjuka, misstänksamhet och våld.

Kedja som splittras

Program 16 oktober

09.30 Registrering och fika

10.00 Inledning, Landshövding Kenneth Johansson och Carina Hertzberg, kanslichef polisområde Värmland

10.10 Vad vore män utan våld? Peter Söderström Peter belyser kunskap om mäns våld i en bred samhällskontext, visar på kopplingen mellan stereotypa maskulinitetsnormer och mäns våldsutövande, med exempel från idrottens värld och avslutar med att synliggöra hur vi kan arbeta våldspreventivt både strukturellt såväl som på individnivå.

11.30 Våld i nära relationer – Linda Ekman, utredare Polisen och Isabel Persson, handläggare kvinnofrid på Länsstyrelsen, berättar om arbetet i Värmland kring våld i nära relationer och en framtagen handbok.

12.00 Lunch

13.00 Anabola steroider - Idrotts-, samhälls- eller hälsoproblem? Tommy Moberg

Vad är anabola androgena steroider? Vilka fysiska och psykiska biverkningar riskeras vid steroidmissbruk? Kopplingar till grovt våld, grov kriminalitet i samhället, klichéartad maskulinitet och våld i nära relationer.

14.30 Fikapaus

15.00 Respekt, normer och värdegrund inom idrotten. Lars Andersson och Björn Adolfsson, Värmlandsidrotten. Om att utveckla värdegrundsarbetet i föreningar med exempel på vad idrottsrörelsen gör och kan göra för att förbättra arbetet med jämställdhet, respekt och normer.

15.30 Paneldiskussion med dagens föreläsare, moderator Beatrice Högå, verksamhetschef, Brottsförebyggande centrum i Värmland.

16.00 Avslutning

Föreläsare

Tommy Moberg, socionom som arbetat med psykosocial behandling med missbrukare av anabola steroider och som finns med i den tvärvetenskapliga forskargrupp som fokuserat på AAS-missbrukets konsekvenser. Därutöver handleder och utbildar Tommy på högskola, inom skola, socialtjänst, sjukvård, rättsväsendet m.m.

Peter Söderström, fritidspedagog och sociolog som arbetat med behandling av våldsutsatta barn och ungdomar inom Barn och ungdomspsykiatrin. Sedan 2000 har Peter arbetat med jämställdhetsfrågor med fokus på mäns våld mot kvinnor och barn. Peter var sakkunnig i utredningen inför framtagandet av den nationella strategin mot mäns våld mot kvinnor.

Datum: 
2018-10-16 9:30 - 16:00
Plats: 
Selma Spa
Sundsbergsvägen 3
686 35 Sunne
Målgrupp: 
Till dig som i din profession kommer i kontakt med unga till exempel personal inom rättsväsendet, förskola, skola, fritid, socialtjänst, hälso- och sjukvården samt idéburen sektor.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2018-09-15
Kostnad: 
Dagen är kostnadsfri. Anmälan är bindande och utebliven avanmälan debiteras med faktisk kostnad 500 kr.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Maude Johansson, samordnare för brottsförebyggande arbete på Länsstyrelsen
Telefon: 
010-224 73 33