Docentföreläsningar i matematikens didaktik

Jorryt van Bommel, docentföreläsning - Först visste jag ingenting men nu kan jag allt!

12 juni kl 9.30–10.15, 21A 342 (Eva Eriksson)

Den matematikundervisning elever möter påverkar vilken matematik de ges möjlighet att lära och även, minst lika viktigt, vad de lär sig att matematik är, hur matematikundervisning går till samt hur de ser på sin egen förmåga att lära matematik. Möjligheterna med att undervisa matematik i förskoleklass genom problemlösning presenteras genom elevernas, lärarnas och forskarnas reflektioner.

Yvonne Liljekvist, docentföreläsning - Vi pratar mer matte nuförtiden – inte bara jag som har svaren

Kl 10.25–11.10, 21A 342 (Eva Eriksson)

Undervisningstraditionen i grundskolans matematik håller på att förändras. Lärare söker efter metoder och modeller för att undervisningen ska ge bättre möjligheter till kommunikation om och med matematik. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning om grundskolans algebraundervisning för att visa möjligheter och utmaningar i den förändrade undervisningstraditionen.

Jorryt van Bommel och Yvonne Liljekvist, föreläsning - Det gränslösa lärarrummet där lärare fortbildar varandra

Kl 11.20–11.40, 21A 342 (Eva Eriksson)

Sveriges lärare har via sociala medier tillgång till ett utvidgat, digitalt, kollegium där lärare i olika ämnen och på olika stadier utbyter erfarenheter. Men är det verkligen någon kvalitet i det som pågår? Lär man sig något? I den här föreläsningen presenteras resultat från en treårig studie där vi undersökt interaktionen i Facebookgrupper för lärare – och det finns mycket att lära!

Därefter mottagning med enklare förtäring. Välkommen!

Jorryt van Bommel och Yvonne Liljekvist
Jorryt van Bommel och Yvonne Liljekvist

Datum: 
2019-06-12 9:30 - 12:00
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
Sal 21A 342 (Eva Eriksson)
651 88 Karlstad

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-06-09
Kostnad: 
Ingen kostnad

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Jorryt van Bommel