Digitala verktyg i matematikundervisningen 7,5 hp

Distanskursen vid Karlstads universitet vänder sig till dig som arbetar som matematiklärare och vill utveckla din undervisning med digitala verktyg. I kursen diskuteras olika typer av digitala verktyg som till exempel dynamiska matematikprogram, digitala responssystem och simuleringsverktyg för modellering av dynamiska system.

Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna utgör en viktig del av kursen, och undervisningen förutsätter att deltagarna har tillgång till en skolklass eller annan elevgrupp för att kunna reflektera över sin egen undervisning i matematik.

Fördjupningsnivå: A1N (har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Behörighetskrav: Lärarexamen med minst 30 hp matematik. Gymnasiets Svenska kurs 3 eller B eller Svenska som andra språk kurs 3 eller B eller motsvarande. Gymnasiets Engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Urval: Förtur ges till yrkesverksamma lärare på grundskolans senare år eller gymnasieskolan.

Studieform: Distans (Karlstad) 25% under vecka 4-23

Datum: 
2019-01-21 8:00
Plats: 
Karlstads universitet
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Yrkesverksamma lärare

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Birgitta Ländin
Telefon: 
054-700 18 62