CSL-dagen Språk och litteraturdidaktik

Ta del av aktuell forskning och delta på workshops inom språk och litteraturdidaktik på Karlstads universitet på denna dag för lärare och lärarstuderande.

Ur programmet:

  • Svenska som andraspråk – Lars Anders Kulbrandstad
  • Med Google i språkklassrummet – lär de sig nå’t? – Kent Fredholm
  • Ungdomars dataspelande och produktivt ordförråd i engelska – Pia Sundqvist
  • Utmaningar i det uppkopplade klassrummet – Christina Olin-Scheller, Marie Tanner, Marie Wejrum, Eva Tarander
  • Problemlösning i grammatik – Tomas Riad
  • Lässtrategier i alla ämnen – Ingegerd Norder
  • Olika sätt att ge läsläxa på - för flerspråkiga elever – Birgitta Ljung-Egeland, Maria Dahlberg, Susanne Duek, Anna Lindholm

Du är välkommen att delta under förmiddagen, eftermiddagen, eller hela dagen.

texten CSL på gul bakgrund

Datum: 
2019-09-30 9:00 - 16:00
Plats: 
Karlstads universitet, hus 12
Universitetsgatan 2
651 88 Karlstad
Målgrupp: 
Lärare på alla stadier och lärarstuderande

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-09-20
Kostnad: 
CSL-dagen är kostnadsfri. Deltagarintyg, för- och eftermiddagskaffe ingår.