Bibliotekets plats i kommunal samverkan

En dag om kommunal och regional samverkan för framtidens Värmland. Ta chansen att påverka kommande Värmlandsstrategi och regional biblioteksplan.

Välkommen till en dag om framtidens Värmland där bibliotekets plats i kommunal samverkan står i fokus.

Idag finns flera utmaningar; avstånden till samhällsservice blir längre, digitaliseringen ställer stora krav på människors IT-kompetens, ensamhet är ett växande folkhälsoproblem. Utmaningarna löser vi bäst tillsammans. Vi spås vara på väg från ett kunskaps- till ett nätverkssamhälle där förmågan att samverka och kombinera olika kunskaper och erfarenheter är viktigare än individuell kompetens.

Hur samverkar vi bäst för att tillsammans skapa attraktiva livsmiljöer där människor vill leva och bo?

Dagen är kostnadsfri.

Vi bjuder på fika och lunch.

Datum: 
2019-10-08 9:00 - 17:00
Plats: 
Bibliotekets plats i kommunal samverkan
CCC i Karlstad
652 26 Karlstad
Målgrupp: 
Kommunala tjänstepersoner, pedagoger, bibliotekspersonal, studieförbund, Funktionsrätt Värmland bland annat.

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-09-23
Kostnad: 
0

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Annica Arvidsson
Telefon: 
0730497980