Bättre förekomma än förekommas - att möta och bemöta våldsbejakande extremism

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en inspirationsdag om att förekomma och förebygga problem kopplade till våldsbejakande extremism i skolans vardag.

Dagen ger dig en djupare förståelse kring våldsbejakande extremism i stort och hur man inom skolan kan förhindra att problem uppstår. Bland annat deltar Jennie Sivenbring, fil.dr. i Barn- och ungdomsvetenskap och Bengt Westerberg. Dessutom får du se och diskutera teaterföreställningen Varför så x-trem? med Ung utan Pung.

Datum: 
2018-10-29 9:00 - 16:00
Målgrupp: 
Programmet riktar sig till alla inom skolan, t.ex. lärare, elevhälsa, skolledning och skolpolitiker. Utöver det vänder sig dagen också till tjänstemän och politiker inom kommunledning samt andra intresserade.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 28 september via länk.

Sista anmälningsdag: 
2018-09-28
Kostnad: 
350 kr (inkl. fika och lunch)

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Lars Stiernelöf
Telefon: 
070-651 37 70