Antibiotikaskolan

Nu lanseras Antibiotikaskolan – ett skolmaterial med sex lektioner anpassat för högstadiet och gymnasiet. Det handlar om att öka kunskapen om faran med antibiotikaresistens och ge unga verktyg och lösningar för vad vi gemensamt kan göra för att i minska användningen av antibiotika. Läs mer på www.antibiotikaskolan.se

Användningen av antibiotika i världen har lett till ett mycket allvarligt problem — att bakterier blir resistenta. Det innebär att antibiotikan, ett av våra viktigaste läkemedel, inte längre biter på vissa bakterier. Utan fungerande antibiotika blir sjukdomar som lunginflammation och blodförgiftning svåra att behandla och redan idag är detta problem ett faktum. Bara inom EU dör 25 000 personer varje år på grund av antibiotikaresistens.

I skolan är antibiotikaresistens en fråga som kan adresseras inom flera kurser. Det handlar inte bara om att öka kunskapen om problemet, utan även ge unga verktyg och lösningar för vad vi gemensamt kan göra för att i framtiden minska riskerna. Antibiotikaskolan kan också ge ungdomar insikt och förståelse för att man som individ och konsument har makt att påverka.

Hur är Antibiotikaskolan utformad och hur använder du det i skolan?
- Antibiotikaskolan erbjuder fakta om antibiotika som är aktuell, saklig och korrekt. I sex fristående lektioner anpassade för högstadiet och gymnasiet lär sig eleverna om olika aspekter av problemet med antibiotika. Varje lektion avslutas med att eleverna producerar något av sina nya kunskaper - en "call to action" - till exempel nyhetsinslag och kampanjer i sociala medier. Materialet är utformat för att lärare och elever enkelt ska kunna komma igång med tydliga steg från start till mål. Du får en överblick på webbplatsen och kan välja lektioner som passar bäst för dina ämnen och dina elever. (Henrik Larsson – Ansvarig pedagog/författare)

Varför väljer branschorganisationen Svenskt Kött att satsa på Antibiotikaskolan?
- Världen kan vara på väg mot en ny era där vi står utan fungerande antibiotika. Med kunskap om hur antibiotika överanvänds världen över kan också en insikt om problemet och en vilja att påverka växa fram. Jag vill att ungdomarna som arbetar med Antibiotikaskolan skall få med sig en förståelse för problemet men framför allt en vilja att vara med och påverka. Tänk vilken skillnad var och en av oss kan göra bara genom att ställa krav och vägra äta kött och fågel från länder med hög användning av antibiotika. När frågade du senast var köttet du äter på restaurang kommer ifrån? (Elisabet Qvarford – VD Svenskt Kött)

Datum: 
2018-02-07 13:05
Målgrupp: 
Högstadiet och gymnasiet

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2018-02-07

Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 
Elisabet Qvarford