Ämnesfortbildning i historia: Hur synliggör vi barns villkor i historien?

Välkommen till en kväll med ämnesfortbildning i historia. Historielärarnas förening har bjudit in två av landets ledande forskare på området, professor Maria Sjöberg (Göteborgs universitet) och professor Johanna Sköld (Linköpings universitet) för att i två korta presentationer ge perspektiv på barns villkor i historien.

Barn som vinkar från relingen på ett fartyg
Finska krigsbarn på väg till Sverige 1941. Bildkälla: Wikicommons, Public Domain 

Utifrån presentationerna följer ett kollegialt erfarenhetsutbyte där vi deltagare får möjlighet att förutsättningslöst diskutera temat med varandra: när och på vilka sätt synliggörs barn i vår historieundervisning?

Fortbildningen genomförs digitalt via Zoom.

Fortbildningen är kostnadsfri och arrangeras av Historielärarnas förening i samarbete med historieämnet vid Malmö universitet, Linköpings universitet, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Jönköping University.

Datum: 
2022-02-01 18:00 - 20:00
Målgrupp: 
Alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet.

Anmälan

Skicka ett mejl till Anders Persson, Högskolan Dalarna: ape@du.se