4-årig utbildningsplats som doktorand med fokus på hållbarhet

Studietakt: 50 %

Placering: vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet

Tillträde: 1 januari 2020

Antal platser: 12

Göteborgs universitet och Karlstads universitet utlyser inom Forskarskolan för ämnesdidaktiska klassrumsstudier med fokus hållbarhet tolv utbildningsplatser som doktorand inom ämnena ämnesdidaktik med inriktningar (Göteborgs universitet) eller pedagogiskt arbete (Göteborgs universitet och Karlstads universitet).

Forskarskolan startar 1 januari 2020 och avslutas efter 8 terminer på halvfart höstterminen 2023. Studierna leder till licentiatexamen. Utbildningen bedrivs i huvudsak på distans men med regelbundna närträffar och internat. Doktoranden förväntas att aktivt delta i forskarskolans verksamheter och knyts även till forskarmiljön Research on Subject-specific Education (ROSE, Karlstads universitet) samt Didaktiska Klassrumsstudier (DKS, Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet).

Forskarskolan står för utbildningskostnaderna och samverkansparten står för lönekostnaderna.

Datum: 
2020-01-01 8:00

Anmälan

Sista anmälningsdag: 
2019-08-31