Dokument

Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv

Christer Bergeland, Fortum, delar med sig av sin Power Point-presentation till föreläsningen ni kan se en inspelning av här.

Läxor - en forskningsöversikt

Läxor har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden. Peter Wall och Anna Karlefjärd på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har sammanställt vad forskningen säger om läxor. De fann att det finns forskningsresultat som talar emot...

Jämställdhet och likabehandling i läroplanerna

Utdrag ur läroplanerna om krav på jämställdhet och likabehandling. Lpö 98, Lgr 11 och Gy 2011.Sammanställt av Pedagog Värmland och genuspedagog Annette Carlsson, 2013

Estetiska lärprocesser i läroplanerna

Utdrag ur läroplanerna för förskolan och grundskolan som visar hur estetiska lärprocesser är förankrade i läroplanerna.

Sidor