Dokument

From doing to learning. Inquiry- and context-based science education in primary school

17 år som lärarutbildare på Karlstads universitet och 2,5 års forskarstudier resulterade för Susanne Walan i avhandlingen:”From doing to learning. Inquiry- and context-based science education in primary school. ”Här kan du läsa...

Stödmaterial för arbetsplan på fritidshem

För likvärdighet i Karlstads kommunLadda ner materialet här. BeskrivningHär har vi samlat viktig information om det nationella uppdraget för fritidshemmen. Vi har hämtat dem från skollagen, läroplanen och de Allmänna råden för...

Födelsedagssånger på olika språk med QR-koder

Här är en samling QR-koder som länkar till födelsedagssånger på olika språk. Länkar finns till födelsedagssången på kurdiska, svenska, sorani, bosniska, engelska, serbiska, polska, arabiska och kinesiska.Du skriver ut häftet och sedan kan...

Constructing CoRes – a strategi för Building PCK in Pre-Service Science Teacher Education

En artikel om Content Representation CoRe som innehåller en ifylld CoRe.

Content Representation CoRe–mall

Här är Pernilla Nilssons redigerbara mall för att göra en CoRe-analys av ett innehåll som du ska undervisa om.Här kan du se en introduktion till CoRe.

Presentation: Att se helheter – Utmaningar och möjligheter i lärares praktik

Presentationen från Pernilla Nilssons föreläsning i Karlstad i maj 2016.

Fritidshemspedagogik, bildspel från första föreläsningen

Här kan du ladda ner bildspelet från den första föreläsningen i kompetensutvecklingsserien om Fritidshemspedagogik, 2016/2017

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och internationella...

Formativ bedömning på 2000 - talet

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och...

Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan

Här finns en kunskapsöversikt över forskning och erfarenhet som visar hur viktig fritidshemsverksamheten är för barns lärande och utveckling.På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På...

Sidor