Dokument

Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv

Christer Bergerlands presentation Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv.

Solljus, elektricitet och kemiskt bränsle som energibärare

Igor Zorics power point-presentation om Solljus, elektricitet och kemiskt bränsle som energibärare.

Energi - möjligheter och dilemman PP-presentation

Igor Zorics power point-presentation om Energi – möjligheter och dilemman.

Ledarskap i klassrummet presentation

Thomas Nordahls presentation till föreläsningen Ledarskap i klassrummet på Karlstads universitet 2014. Här kan du se hela föreläsningen.

Pedagogisk planering för sångpåsen

Utifrån sången Imse vimse spindel framställer eleverna sin egen sångpåse. Förutom att tillverka själva påsen, får eleverna med hjälp av olika material och tekniker även tillverka aktuellt innehåll.Susanne Oldin på...

Energifrågor och energiteknik för ett hållbart samhälle

Professor Bengt Kasemo, KVA och IVA: Energifrågor och energiteknik för ett hållbart samhälle - en inkörsport till naturvetenskap och teknik. Här är presentationen han använde på föreläsningen i Karlstad 3 april. Du kan se sändningen av...

Klimatproblematiken i ett lokalt perspektiv

Christer Bergeland, Fortum, delar med sig av sin Power Point-presentation till föreläsningen ni kan se en inspelning av här.

Läxor - en forskningsöversikt

Läxor har varit ett omdebatterat ämne den senaste tiden. Peter Wall och Anna Karlefjärd på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad har sammanställt vad forskningen säger om läxor. De fann att det finns forskningsresultat som talar emot...

Jämställdhet och likabehandling i läroplanerna

Utdrag ur läroplanerna om krav på jämställdhet och likabehandling. Lpö 98, Lgr 11 och Gy 2011.Sammanställt av Pedagog Värmland och genuspedagog Annette Carlsson, 2013

Sidor