Dokument

CoRe – Content Representation

Ett didaktiskt verktyg för att, som lärare, omsätta mina faktakunskaper och pedagogiska kunskaper till meningsfullt lärande för eleverna.CoRe är en detaljerad beskrivning för vad, hur och varför ett specifikt ämnesområde undervisas.En Big...

Solenergi – Bengt Kasemo

Här är presentationen Bengt Kasemo, Chalmers/IVA använde när han föreläste för NT-lärare åk f-6 på en fortbildningsdag ht 2015.

Skogsindustrin och hållbar utveckling

Här är presentationen Kajsa Fougner, ÅF använde när hon föreläste för NT-lärare åk f-6 på en fortbildningsdag ht 2015.InnehållSkogsindustrin i Värmland – hur funkar det?Energieffektivisering i skogsindustrin. Samma mjölkkartong –...

Omvärldsspaning förskola och skola augusti 2015

Innehåll:Regering och riksdagVid halvårsskiftet träder en rad lag- och regelförändringar i kraft på skolområdet. 3Uppdrag om utvärdering av betyg från årskurs 6 3Direktör utsedd för nytt skolinstitut 4Fortbildningssatsning för...

Bedömningen börjar i planeringen – om att använda sig av bedömningsaspekter

Denna text handlar om planeringsprocessen, med särskilt fokus på bedömningsaspekter. Vad bedömningsaspekter är, och hur de kan formuleras och användas, beskrivs och illustreras här genom olika exempel. Resonemanget är generellt...

Bedömningsaspekter kopplade till att föra resonemang

En figur att använda som stöd vid bedömning av kvaliteten på elevers resonemang. Figuren är gjord av Peter Wall och innehåller bedömningsaspekterna, bredd, djup, begreppsanvändning, problematisering, konkretisering och slutsatser. Ladda...

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram – en sammanställning av de nya bestämmelserna

Från och med 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats, och Skolverket har reviderat de allmänna råden.Eftersom det kommer en del frågor och många inte känner sig helt på det klara med vad som gäller har jag försökt...

Aspekter på energi

Igor Zoric presentation – Aspekter på energi.

Energi för ett hållbart samhälle, dörröppnare till intresse för NT och hållbar utveckling

Energi för ett hållbart samhälle, dörröppnare till intresse för NT och hållbar utveckling - IVA/Chalmers, Professor Igor Zoric

Skogsindustrin och hållbar utveckling

Kajsa Fougners presentation Skogsindustrin och hållbar utveckling.

Sidor