Dokument

Constructing CoRes – a strategi för Building PCK in Pre-Service Science Teacher Education

En artikel om Content Representation CoRe som innehåller en ifylld CoRe.

Content Representation CoRe–mall

Här är Pernilla Nilssons redigerbara mall för att göra en CoRe-analys av ett innehåll som du ska undervisa om.Här kan du se en introduktion till CoRe.

Presentation: Att se helheter – Utmaningar och möjligheter i lärares praktik

Presentationen från Pernilla Nilssons föreläsning i Karlstad i maj 2016.

Fritidshemspedagogik, bildspel från första föreläsningen

Här kan du ladda ner bildspelet från den första föreläsningen i kompetensutvecklingsserien om Fritidshemspedagogik, 2016/2017

Kartläggning av forskning om formativ bedömning, klassrumsundervisning och läromedel i matematik

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och internationella...

Formativ bedömning på 2000 - talet

Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, Skolforsk, för att kartlägga befintlig utbildningsvetenskaplig forskning. Arbetet skedde på uppdrag av regeringen för att resultera i kartläggningar av svenska och...

Fritidshemmet - lärande i samspel med skolan

Här finns en kunskapsöversikt över forskning och erfarenhet som visar hur viktig fritidshemsverksamheten är för barns lärande och utveckling.På vilket sätt gynnar fritidshemmets verksamhet barns utveckling, lärande och välbefinnande? På...

Omvärldsspaning, april 2016

Du kan ladda ner Omvärldsspaning för april 2016 här. Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. Naturligtvis finns här...

Självutvärdering, tummen upp

En självutvärdering för elever:Har du lärt dig lektionens mål idag? Vänd tumme upp eller tumme ner. Tänk efter, vad är det som gjort att du vände grön eller röd tumme?Hur ska du göra nästa gång för att fortsätta med grön tumme, eller...

Omvärldsspaning, mars 2016

Du kan ladda ner Omvärldsspaning för mars 2016 här. Utredarna på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad tar fram denna omvärldsspaning varje månad som en service till skolledare och förskolechefer. Naturligtvis finns här...

Sidor