Dokument

Presentation Kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum

Presentationen till Lisa Molins föreläsning i Karlstad november 2018. Föreläsningen ser du här.

Bildstöd hälsobesök med ryggundersökning

Här är en plansch med bildstöd inför hälsobesök med ryggundersökning hos skolsköterskan. Fritt att använda. Det kan vara bra för de elever som har behov av att vara extra förberedda inför besöket och har lättare att ta till sig...

Med rätt att utmanas – i en skola för alla Rapport del 2: Uppgifter

Med rätt att utmanas – i en skola för allaAtt utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande.Del 2: UppgifterEtt skolutvecklingsprojekt i Karlstads kommun 2015–2017Elisabet MellrothVersion 2, juni...

Med rätt att utmanas – i en skola för alla Rapport del 1: Att bredda kompetensen

Med rätt att utmanas – i en skola för allaAtt utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande.Del 1: Att bredda kompetensenEtt skolutvecklingsprojekt i Karlstads kommun 2015–2017Elisabet...

Energiutmaningen – metoder att väcka intresse för teknik och naturvetenskap

Syftet är att göra naturvetenskap och teknik intressant genom att utgå från elevers vardag.Inom Energiutmaningen har material tagits fram för att stödja lärares och elevers arbete i åk F-6. Materialet handlar framför allt om energi och...

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola november 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för november 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola oktober 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för oktober 2016.

Sidor