Dokument

Med rätt att utmanas – i en skola för alla Rapport del 2: Uppgifter

Med rätt att utmanas – i en skola för allaAtt utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande.Del 2: UppgifterEtt skolutvecklingsprojekt i Karlstads kommun 2015–2017Elisabet MellrothVersion 2, juni...

Med rätt att utmanas – i en skola för alla Rapport del 1: Att bredda kompetensen

Med rätt att utmanas – i en skola för allaAtt utveckla verksamheten kring att inkludera elever med särskild begåvning i lärande.Del 1: Att bredda kompetensenEtt skolutvecklingsprojekt i Karlstads kommun 2015–2017Elisabet...

Energiutmaningen – metoder att väcka intresse för teknik och naturvetenskap

Syftet är att göra naturvetenskap och teknik intressant genom att utgå från elevers vardag.Inom Energiutmaningen har material tagits fram för att stödja lärares och elevers arbete i åk F-6. Materialet handlar framför allt om energi och...

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola november 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för november 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola oktober 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för oktober 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola september 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för september 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola augusti 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för augusti 2016.

Sidor