Dokument

Mallar för att samla fler översättningar till förskoleord

Den här mallen kan du lämna till vårdnadshavare eller andra som kan hjälpa till att översätta förskoleorden till fler språk.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har gjort mallen. Widgitsymboler används med tillstånd av...

Planscher svenska djur flera språk

Planscher med svenska djur på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och samlat...

Planscher siffror flera språk

Planscher med siffror på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och samlat in...

Planscher mat och kök flera språk

Planscher med mat och kök-ord på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och...

Planscher kläder flera språk

Planscher med ord för kläder och annat som används i påklädningssituationen, på flera språk. Du kan sätta upp dem i hallen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i...

Planscher färger flera språk

Planscher med färger på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och samlat in...

Planscher djur flera språk

Planscher med djur på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden och samlat in...

Planscher ateljé flera språk

Planscher med ord som finns i ateljén på flera språk. Du kan sätta upp dem på väggen eller skriva ut i mindre format och göra en kortnyckelring. Fritt att använda.Malin Brink på Dirigentens förskola i Karlstad har sammanställt orden...

Presentation Kritiskt textarbete i digitaliserade klassrum

Presentationen till Lisa Molins föreläsning i Karlstad november 2018. Föreläsningen ser du här.

Bildstöd hälsobesök med ryggundersökning

Här är en plansch med bildstöd inför hälsobesök med ryggundersökning hos skolsköterskan. Fritt att använda. Det kan vara bra för de elever som har behov av att vara extra förberedda inför besöket och har lättare att ta till sig...

Sidor