Dokument

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola november 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för november 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola oktober 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för oktober 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola september 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för september 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola augusti 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för augusti 2016.

Dokument med begrepp till föreläsning no och teknik

Begrepp att skriva ut. Dokumentet används i föreläsningen om språk och lärande i NO och teknik.

Språk och lärande i NO och teknik – presentation

Presentationen under föreläsningen med Pernilla Nilsson och Anna Maria Hipkiss 2016.

Speaking about Speaking: English Teachers’ Practices and Views regarding Part A of the English National Test

Artikel av Pia Sundqvist, Erica Sandlund och Lina Nyroos om forskningsprojektet Testing Talk, skriven för magasinet Lingua. 

Fick jag bara 560 likes?

Sammanfattning av studienDåligt självförtroende och självkänsla är vanligt bland ungdomar. Ofta är det ett resultat av de ideal som finns på Instagram. Med hjälp av redigeringsverktyg finns möjlighet att presentera en bättre version av sig...

Sidor