Dokument

Energiutmaningen – metoder att väcka intresse för teknik och naturvetenskap

Syftet är att göra naturvetenskap och teknik intressant genom att utgå från elevers vardag.Inom Energiutmaningen har material tagits fram för att stödja lärares och elevers arbete i åk F-6. Materialet handlar framför allt om energi och...

Omvärldsspaning förskola och skola december 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för december 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola november 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för november 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola oktober 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för oktober 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola september 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för september 2016.

Omvärldsspaning förskola och skola augusti 2016

Omvärldsspaning för skolledare och förskolechefer för augusti 2016.

Dokument med begrepp till föreläsning no och teknik

Begrepp att skriva ut. Dokumentet används i föreläsningen om språk och lärande i NO och teknik.

Språk och lärande i NO och teknik – presentation

Presentationen under föreläsningen med Pernilla Nilsson och Anna Maria Hipkiss 2016.

Sidor