Kommande evenemang

Vecka: 33
15/8 08:00 - 15:00 Onsdag 15 augusti 08:00 - 15:00 Föreläsning med Ross Greene om Collaborative & Proactive Solutions (CPS) Sista anm. dag: 2018-08-06

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden.

Vecka: 35
27/8 08:30 - 28/8 16:15 Måndag 27 augusti 08:30 - tisdag 28 augusti 16:15 Utbildning – Nya ögon för inkluderande utemiljö Sista anm. dag: 2018-06-19

Barn– och ungdomsförvaltningen i Karlstad presenterar återigen en unik utbildning tillsammans med chefsåklagaren för riksåklagarmyndigheten i västra Sverige, Magnus Bolin, Emma Crawley me

29/8 16:00 Onsdag 29 augusti 16:00 Välkommen till lärarkväll på Värmlands Museum Sista anm. dag: 2018-08-23

Ta del av den nyöppnade utställningen Propaganda – risk för påverkan. Lyssna till föreläsningar om propaganda, faktaresistens och kritiskt tänkande.

Vecka: 39
25/9 09:00 Tisdag 25 september 09:00 Inbjudan till RUC Kompetensutveckling 2018-2019 – Hälsofrämjande perspektiv i skolmiljö Sista anm. dag: 2018-06-20

Det här är en kompetensutvecklingssatsning som fokuserar på hälsofrämjande perspektiv. Syftet är att utveckla tänkande om och arbetet med inkludering och hälsa i skolmiljö.

Vecka: 42
15/10 13:00 - 17:00 Måndag 15 oktober 13:00 - 17:00 M!K: Propaganda

Under en eftermiddag på Värmlands museum fördjupar vi oss i ämnet propaganda tillsammans med bland andra Jack Werner.

16/10 09:30 - 16:00 Tisdag 16 oktober 09:30 - 16:00 Dopning, maskulinitet och våld i nära relationer Sista anm. dag: 2018-09-15

Länsgruppen mot dopning bjuder in till en konferens som belyser och fokuserar på att fördjupa kunskapen om och konsekvenserna av steroidmissbruk samt belyser kopplingen till stereoty

Vecka: 44
29/10 09:00 - 16:00 Måndag 29 oktober 09:00 - 16:00 Bättre förekomma än förekommas - att möta och bemöta våldsbejakande extremism Sista anm. dag: 2018-09-28

Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) och Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en inspirationsdag om att förekomma och förebygga problem kopplade till våldsbejakande extremism i skolans vard

Vecka: 45
10/11 08:30 Lördag 10 november 08:30 FIRST LEGO League 2018 Sista anm. dag: 2018-10-01 Den 10 november är det åter dags att kora Värmlands champion i FIRST LEGO League 2018!Vill du och dina elever anta utmaningen och delta i en världsomfattande tävling?
Vecka: 47
21/11 08:30 - 22/11 14:30 Onsdag 21 november 08:30 - torsdag 22 november 14:30 Utbudsdagar 2018 Sista anm. dag: 2018-11-01 Den 21 och 22 november 2018 arrangerar vi utbudsdagar för samtliga skolor i Värmland.