Kommande evenemang

Vecka: 35
26/8 08:00 Måndag 26 augusti 08:00 Kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

I höst erbjuder ämnet svenska som andraspråk tillsammans med lärarutbildningen vid Karlstads universitet en kurs i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever.

Vecka: 40
30/9 09:00 - 16:00 Måndag 30 september 09:00 - 16:00 CSL-dagen Språk och litteraturdidaktik Sista anm. dag: 2019-09-20

Ta del av aktuell forskning och delta på workshops inom språk och litteraturdidaktik på Karlstads universitet på denna dag för lärare och lärarstuderande.

3/10 09:00 - 15:00 Torsdag 03 oktober 09:00 - 15:00 Workshop med Skolord

En workshop då vi arbetar med den öppna digitala resursen Skolord.

Vecka: 43
24/10 08:30 - 16:00 Torsdag 24 oktober 08:30 - 16:00 Dagskonferens – Bildstöd för livet Sista anm. dag: 2019-09-20

Många uttryckte stor uppskattning för konferenserna som vi genomfört tidigare år. Detta initiativ fyller ett behov och därför går vi vidare med en ny spännande konferens även i år.

Vecka: 01
1/1 08:00 Onsdag 01 januari 08:00 4-årig utbildningsplats som doktorand med fokus på hållbarhet Sista anm. dag: 2019-08-31

Studietakt: 50 %

Placering: vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet

Tillträde: 1 januari 2020

Antal platser: 12