Kommande evenemang

Vecka: 49
3/12 09:30 - 16:00 Tisdag 03 december 09:30 - 16:00 Förstelärarkonferens Sista anm. dag: 2019-11-24

Lärarförbundet bjuder in till Förstelärarkonferens på Regionkontoret i Karlstad, Östra Torggatan 2 C, kl. 09:30-16:00

6/12 13:00 - 17:00 Fredag 06 december 13:00 - 17:00 Skrivkraft, läsglädje och kreativ grammatik – föreläsningar

Vecka: 01
1/1 08:00 Onsdag 01 januari 08:00 4-årig utbildningsplats som doktorand med fokus på hållbarhet Sista anm. dag: 2019-08-31

Studietakt: 50 %

Placering: vid Göteborgs universitet eller Karlstads universitet

Tillträde: 1 januari 2020

Antal platser: 12

Vecka: 04
20/1 08:00 Måndag 20 januari 08:00 Språk-, skriv- och läsutveckling ur ett inkluderande perspektiv – universitetskurs

Vill du som lärare fördjupa dina kunskaper om att på vetenskaplig grund identifiera och utforma arbetssätt och arbetsmiljöer med målet att kunna stödja alla elevers språk-, skriv- och läs

20/1 09:00 Måndag 20 januari 09:00 RUC:s professionssatsning 2020-2021 – läsundervisning Sista anm. dag: 2019-11-10

Svensklärare i åk 4–9 inbjuds nu tillsammans med sina rektorer till kompetensutveckling i RUC:s regi med fokus på utveckling av skolans läsundervisning.

Vecka: 11
11/3 08:00 Onsdag 11 mars 08:00 VVS-hjältarnas filmtävling Sista anm. dag: 2020-01-30

Filmtävling (årskurs 7) - https://vvshjaltarna.se/tavla/