Blogginlägg

Konferens + kunskap = kompetens

Hur skapas en röd tråd genom hela lärarutbildningen? Vilka kvalitetsförbättringar krävs? Hur kan utbildningen bli så bra och attraktiv som möjligt? Och intressant: hur kan jag som blivande lärare använda mina erfarenheter för att bidra? För mig personligen är detta inte bara en fråga om kvalitetsförbättring – det är lika mycket demokrati! Det är att påverka framtida lärare, som i förlängningen är bärande byggstenar i våra skolor. Superviktigt!