Blogginlägg

VFU - när den är som bäst?

Just nu pågår VFU – verksamhetsförlagd utbildning– för många lärarstudenter vid Karlstads univeristet. Undertecknad inräknad!

För en student som tacklat facklitteratur, tentor och seminarier under lång tid är det som att komma ut på frodigt grönbete. För en annan student är det en än högre belastning och stress. Och för en tredje är det kanske snarare en tumultartad praxischock som kan få den bäste att ligga utslagen i soffan efter en dags Riktigt Arbete – eller så nära man nu kan komma.

Från Indien till en lärarutbildning på Karlstads universitet

Varför tycker du det här med utbildningsfrågor är viktigt, Tilda?

Ja… var ska jag börja? Det handlar om frågor som:  Hur kan man som student maxa utdelningen av sin lärarutbildning? Hur går man från att vara student på heltid och lärarstudent på VFU – till lärare? På vilket sätt utvecklar man en stark profession? Dessa frågor – och fler därtill – driver mig just nu!

Så, vem är jag då egentligen?