Undervisning ska göra ? till !

Skolan behöver förändras för att eleverna ska nå ett bättre resultat. Men vad ska skolan och lärarna göra? Vad kan vi påverka? 
Den nyazeeländska forskaren Helen Timperley menar att skolan och lärarna ska fokusera på elevernas behov och hur lärarna undervisar. 

Lärarens uppdrag handlar om lärande och utveckling av elever så utgångspunkten för lärares lärande måste vara elevernas behov och sin syn på den egna undervisningen. Hur förändrar jag undervisningen så att elevernas frågetecken blir till utropstecken? 
Allt för många skolors kompetensutveckling bygger på någon annans önskan att få berätta än lärarnas behov av att veta menar Timperley. 

Här är en intensiv introduktion i modellen som Timperley kallar Lärares undersökande och kunskapsbildande cykel från Omtanke Karlstad.
 

YouTube: