Slakta kunskapskraven!

På Spångbergsgymnasiet använder vi It’s learning som lärplattform. Tycka vad man vill om It’s, men det är vad vi har. I vårt utvecklingsarbete testar vi nu de funktioner för formativ bedömning som erbjuds av sagda lärplattform. It’s learning erbjuder en möjlighet att importera ”läroplansmål” samt utifrån dessa skapa matriser. Vi har stött på ett antal problem…

Problem nummer 1: Vad är läroplansmål? Hur ska jag som lärare i tyska och engelska bedöma läroplansmål? När man väljer att importera dessa visar de sig motsvara kursens centrala innehåll – något som leder oss till…

Problem nummer 2: Det centrala innehållet ska inte i sig bedömas och matchar ofta inte kunskapskraven…

Problem nummer 3: Hur skapar vi matriser som mäter rätt saker och ger eleverna en solklar bild över lärarens förväntningar inför en uppgift och lärarens bedömningar efter en uppgift?

Problem tre är ju ett angenämt problem när man jobbar med utvecklingsarbete. Här har vi verkligen blivit utmanade! Hur ska en matris se ut? Vad ska den innehålla för att eleven ska förstå och för att min arbetsbörda ska bli rimlig? För att komma framåt måste man verkligen rannsaka sig själv och sin undervisning – och som en förstelärarkollega så fint beskrev det; man måste verkligen slakta kunskapskraven.

Det är kul att slakta kunskapskrav!

Hur gör ni?/Linda