En film om värdeord

Vi har valt att arbeta med värdeord på olika sätt i verksamheten.

Våra ord är synliga för oss och föräldrarna. Det är en del av vårt kvalitétsarbete!

 

/Andréa och Ulrika

YouTube: