Värdegrund från små till stora

Alla hjärtans dag har som bekant passerat. En dag värd att uppmärksamma lite extra i våra klassrum med våra elever. Jag är säker på att i Sveriges skolor har det målats hjärtan som dekorerar våra väggar. I lamporna i taken kanske det hänger hjärtan. Värdegrundsarbetet kanske blir allra tydligast runt denna dag men pågår ju faktiskt året om, alla dagar under läsåret.

På Skattkärrsskolan i Karlstad har värdegrundsarbetet genomsyrat läsåret på olika sätt från de allra minsta förskolebarnen till åk 6. Från gemenskapsdagen vid skolstarten i höstas där eleverna i blandade grupper genomförde en solig dag i samarbetets tecken för att små skulle få möjlighetatt lära känna stora och tvärtom. På Lucia fick äldreboendet lyssna till 6:ornas skönsång och nu i veckan så pratade alla klasser om vänliga ord som kan göra oss glada. Vi dekorerade stora hjärtan som nu pryder väggen i matsalen. Där, i skolans mitt, sitter påminnelser om hur vi kan hjälpa varandra, stötta varandra och göra varandra glada.

Värdegrundsarbetet genomsyrar också vår läroplan och kursplaner i den dagliga verksamheten. "Skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och generositet.". (Lgr 11, kap 1). Dessa ord kan vi göra på många olika sätt. På vår skola har vi börjat att arbeta med en viss del av värdegrundsarbetet på ett strukturerat sätt som kan bli viktiga traditioner år efter år. Värdegrundsgruppen planerar olika aktiviteter under året. Elevrådet har pratat om hur vi kan uppmärksamma hur vi mår i våra klasser. I åk 5 har vi en känslotermometer som sitter på väggen. Där finns det emojer som utrycker olika känslor. Alla elever har fått måla en liten namnskylt och denna kan de sätta på väggen utifrån aktuell känsla. Termometern uppgraderas flera gånger i veckan och eleverna har blivit uppmärksammade på hur klasskompisarna mår och tillsammans försöker vi uppmuntra och stötta dem som har graderat sig lågt på skalan. Jag märker att termometern är viktig för eleverna och den är även viktig för mig då jag lättare ser hur läget i klassen är och hur eleverna mår. 

Vad har du för tips på enkla värdegrundsarbeten? Dela gärna med dig i kommentarsrutan nedanför.

/ Pernilla Kans
Förstelärare Svenska åk 4-6
Skattkärrsskolan