Att se helheten

Vi bygger ett stort pussel och övar oss på att se helheter. Kreativiteten är i full gång i klassrummet för åk 5 på Skattkärrsskolan i Karlstad. Vattnets kretslopp är temat för veckans svenska, bild och geografipass.

Hela hösten har vi temat "Vatten" där vi kopplar samman de flesta teoretiska ämnen för att få en helhet. Pusslet läggs bit för bit, så eleverna får olika infallsvinklar kring vatten. Så småningom ser de hela bilden.

På engelska läser vi om olika djur som finns i vatten ex haj och delfin. På geografin kikar vi på vilket vatten vi har omkring oss, hav och sjöar, kretslopp och hur vatten kan forma landskap. På bilden och svenskan kopplar vi samman bild med ord och lär oss använda begreppen från geografin. Även biologi, fysik och kemi är med i temat vilket breddar undervisningen. Varje ämne är en del. De kompletterar varandra precis som vi lärare kompletterar varandra med våra olika ämneskunskaper. 

Från en avlägsen plats, långt från Sverige, sitter jag och skriver en hälsning till mina elever på deras klassblogg. Jag lägger upp ett foto på Adriatiska havet och ställer frågan "Varför är havet turkost här nere?" Dagen efter skriver eleverna i veckans inlägg på klassbloggen om min hälsning. De berättar att de på biologin läst om Medelhavets vatten och gjort en jämförelse med Östersjöns vatten. De kunde stolta berätta svaret på min fråga.

Att se helheten av ett sammanhang är viktigt, både för eleverna men också för oss lärare. En pusselbit i pusslet läggs och snart ser vi hela bilden. Det ger olika perspektiv och infallsvinklar.

Mitt lärande i detta blir att alltid se min undervisning i ett större sammanhang. Vad har jag att bidra med i det kollektiva lärandet med mina kollegor? Vilken är min pusselbit i ett större sammanhang? Vilken helhet bidrar jag till i mina ämneskunskaper?